Organisatie

Missie Yiddish Waves

Yiddish Waves wil het erfgoed en het gedachtegoed van de Jiddische taal en cultuur bevorderen en ontwikkelen en mensen hiervoor interesseren en hen stimuleren om hieruit inspiratie te putten.
Het Jiddisch is een taal en cultuur zonder een land. In de vele landen waar joden wonen of gewoond hebben heeft de Jiddische taal en cultuur zich vermengd en tegelijkertijd zijn eigen identiteit behouden en was daardoor verrijkend naar twee kanten. Dit is de mooie kracht van het Jiddisch, die Yiddish Waves wil laten zien aan de wereld.

Yiddish Waves staat voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin in iedereen zichzelf mag zijn.
Yiddish Waves staat voor het creëren van een ‘gedroomde’ nieuwe wereld, waarin iedereen zijn en haar plek heeft en gelijkwaardig wordt gezien en behandeld. Culturen hoeven niet te vermengen, maar mogen in hun eigen identiteit en kracht blijven staan, in gelijkwaardigheid met de ander.
In navolging van Hannah Arendt willen we het kritisch denkvermogen van de samenleving versterken en een podium bieden voor andersdenkenden. Yiddish Waves wil ruimte bieden aan verscheidenheid, een stem geven aan eenieder, ook aan individuen en minderheden.
Yiddish Waves staat voor de menselijke pluraliteit, van de veelheid aan mogelijke gezichtspunten en positionering in een historisch perspectief.

Doelstelling Yiddish Waves

Met behulp van de Jiddische cultuur als bouwsteen mensen met verschillende culturele of religieuze achtergronden met elkaar verbinden, zorgen voor nieuwe ontmoetingen, delen van ervaringen en een basis leggen voor wederzijds begrip, dit in de ruimste zin van het woord;

Het organiseren van activiteiten die toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond en die zich richten op alle lagen van de bevolking, jong en oud, autochtoon en allochtoon, lokaal, regionaal en internationaal.

Stichting Yiddish Waves heeft de ANBI status.

Het bestuur van Stichting Yiddish Waves bestaat uit de volgende functionarissen:

Voorzitter: Coenders, Franciscus Johannes Jozefus
Secretaris: Petiet, Ingrid
Penningmeester: Waardenburg, Michiel

Adres:
Stichting Yiddish Waves D.L. Hudigstraat 29 1019 TR Amsterdam
Email: bestuur@yiddishwaves.nl